× SĀKUMS MĒRĶI DARBĪBA KO MĒS DARĀM KONTAKTI English


PIEEJAMĪBA

Mēs ticam universālā dizaina konceptam, ko izveidojusi Apvienoto Nāciju Organizācija.

Universālais dizains ir domāts visiem, tas ir veidots tā, lai to varētu lietot, saprast un izmantot ikviens cilvēks neatkarīgi no viņa vecuma, izmēra, spējām vai invaliditātes.

Vide, kas ir veidota visiem ir ieguvums visai sabiedrībai kopumā, ņemot vērā to, ka visi cilvēki ir pakļauti ierobežojumiem vai apstākļiem kādā dzīves posmā. Tajā pašā laikā tas ir būtisks elements, lai nodrošinātu sabiedrībai vienādas iespējas un tiesības, nodrošinot iespēju uz aktīvu sociālo un darba dzīvi.

Mēs nodrošinām universālo dizainu ikvienā mūsu aktivitātē, programmā vai projektā.