× SĀKUMS MĒRĶI DARBĪBA KO MĒS DARĀM KONTAKTI English


DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

Nodibinājums Zini piedāvā mācīšanās un organizēšanas risinājumus, kas palīdz lietotājiem uzlabot viņu darbinieku un brīvprātīgo apmācības. Palielinot produktivitāti un efektivitāti procesiem un programmām, ko viņi izstrādā. Nodibinājums Zini piedāvā stratēģiskus padomus dažādās jomās, kā: tehnoloģijas izmaiņas, plaša mēroga lejupslīdei, budžeta ierobežojumiem, u.c.

Mūsu speciālisti izmanto savu pieredzi un zināšanas, lai sasniegtu mērķus un izmērāmus uzlabojumus/rezultātus.

Mēs sadarbojamies ar valsts iestādēm, privātiem uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām, lai rastu praktiskus risinājumus:

Šajās jomās esam panākuši labus rezultātus, izmantojot starpnozaru komandas locekļus rūpnieciskajiem un organizatoriskajiem psihologiem, spēļu ekspertiem, mācību sistēmu projektētājiem, datoru un cilvēkresursu tehniķiem un organizatoriskās attīstības speciālistiem, kuriem ir pieredze nepārtraukta prakse un pieredze šajos pētījumos. Mūsu jaunākie piedāvājumi ir: