× SĀKUMS MĒRĶI DARBĪBA KO MĒS DARĀM KONTAKTI EnglishKO MĒS DARĀM?

Nodibinājums ZINI ir atvērts ikvienam, kas saskaras ar izaicinājumiem mūsdienu sabiedrībā.

Mūsu speciālisti izmanto zināšanas un kompetences, kas iegūtas ar pieredzi daudzu gadu laikā strādājot jomās, kā: izglītība, pētniecība, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, ar mērķi radoši risināt dažādas problēmas tādās jomās, kā: zināšanu trūkums, sociālā atstumtība, nepietiekama un neefektīva resursu izmantošana u.c. jūmās.KIBERDROŠĪBA

Mēs esam kibernētiskie līderi. Mums ir desmitiem gadu ilga pieredze neformālās infrastruktūras aizsardzībā, piedāvājot uzņēmumiem un organizācijām integrētus risinājumus, kas tiem palīdz nodrošināt kibernētisko drošību jebkurā sākumpunktā. Mūsu pakalpojumus var izmantot jebkurā industrijas un komercijas jomā, bet visvairāk mēs specializējamies kritiskajā jaudā, transporta/loģistikas un veselības aprūpes jomās.DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

Nodibinājums Zini ir efektīva un uzticama organizācija, kas piedāvā digitālā mārketinga pakalpojumus. Daudzu gadu mārketinga un digitālās jomas pieredze sniedz lielisku rezultātu.ENERĢIJA

Vairāk kā 15 gadus, profesionāļi no Nodibinājuma Zini ir veidojuši sadarbību ar valsti un privāto sektoru, lai risinātu pašreizējos enerģētikas nozares izaicinājumus.VESELĪBA

Gandrīz 15 gadus esam bijuši svarīgāko globālo veselības problēmu epicentrā, atbalstot mūsu klientus, lai uzlabotu veselības stāvokli un veicinātu labsajūtu.IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBAS

Nodibinājums Zini piedāvā mācīšanās un organizēšanas risinājumus, kas palīdz lietotājiem uzlabot viņu darbinieku un brīvprātīgo apmācības. Palielinot produktivitāti un efektivitāti procesiem un programmām, ko viņi izstrādā. Nodibinājums Zini piedāvā stratēģiskus padomus dažādās jomās, kā: tehnoloģijas izmaiņas, plaša mēroga lejupslīdei, budžeta ierobežojumiem, u.c.PIEEJAMĪBA

Mēs ticam universālā dizaina konceptam, ko izveidojusi Apvienoto Nāciju Organizācija.STARPTAUTISKIE PROJEKTIS

Mēs esam iesaistīti dažādu ES izglītības programmu veidošanā un vadīšanā, piemēram, jauniešiem un pieaugušajiem Erasmus+ programmā (Stratēģiskā partnerība, mobilitāte, atbalsts politikas reformai).

    Ogre - Latvija