× SĀKUMS MĒRĶI DARBĪBA KO MĒS DARĀM KONTAKTI English


KO MĒS DARĀM

Nodibinājums ZINI ir atvērts ikvienam, kas saskaras ar izaicinājumiem mūsdienu sabiedrībā.

Mūsu speciālisti izmanto zināšanas un kompetences, kas iegūtas ar pieredzi daudzu gadu laikā strādājot jomās, kā: izglītība, pētniecība, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, ar mērķi radoši risināt dažādas problēmas tādās jomās, kā: zināšanu trūkums, sociālā atstumtība, nepietiekama un neefektīva resursu izmantošana u.c. jūmās.