× SĀKUMS MĒRĶI DARBĪBA KO MĒS DARĀM KONTAKTI English


Darbība


NODIBINĀJUMA MĒRĶU SASNIEGŠANAI TIEK IZVIRZĪTAS SEKOJOŠAS DARBĪBAS:

  1. Veidot pētījumus un analīzi inovācijas un izglītības jautājumus, kas saistīti ar pilsonisko sabiedrību, īpaši, kas saistīti ar nelabvēlīgā situācijā esošām iedzīvotāju grupām, kā personas ar invaliditāti, migranti, minoritāšu grupas, tostarp cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, civiltiesībām un tiesībām uz aizsardzību pret vajāšanu, kā arī sociālajām parādību grupām, kuru pamātā ir arī empīriskie dati, to sintēze un datu bāzu apkopošana un to prezentēšana izpētes ziņojumiem, prezentāciju, infografiku, multimediju un citu pētījumu veidā.


  2. Popularizēt inovatīvas mācību stratēģijas un instrumentus, kā arī metodes formālajai un neformālajai izglītībai starp lēmumu pieņēmējiem, valsts iestādēm, starptautiskām organizācijām, masu medijiem, sociālajiem tīkliem. Izmantojot dažādus formātus, kā: fotogrāfijas, audio un video ierakstus, filmas, paziņojumi, raksti un intervijas, publikācijas aktivitātes.
  3. Izstrādāt un nodrošināt apmācības, darbnīcas, seminārus un konferences: fiziskām personām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, studentiem, darba devējiem un to organizācijām, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām, iedzīvotāju apvienībām, politiskajām partijām, saskaņā ar Nodibinājuma mērķiem.


  4. Sniegt konsultācijas: fiziskām personām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, studentiem, darba devējiem un to organizācijām, iedzīvotāju apvienībām, reliģiskām organizācijām, profesionālām apvienībām, partijām, nevalstiskajām organizācijām, par tēmām, kas saskan ar Nodibinājuma mērķiem.


  5. Veidot publiskas tikšanās, tai skaitā labdarības pasākumus, izstādes, reklāmas kampaņas, koncertus un citus pasākumus, kas atbilsts Nodibinājuma mērķiem.
  6. Sniegt finansiālu, juridisku un organizatorisku palīdzību: uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, reliģiskām apvienībām, sabiedrībai, politiskajām partijām, citām NVO un fiziskām personām.


  7. Veidot stipendiju fondu un stipendiju programmas, bērniem, jauniešiem, ļoti talantīgiem studentiem, sociāli aktīvām personām, kas atrodas sociāli nelabvēlīgā situācijā vai saskaras ar finansiālām grūtībām. Tai skaitā pieaugušajiem formālajā un neformālajā izglītībā.


  8. Izstrādāt, organizēt un piedalīties vietējos, nacionālos un starptautiskos projektos, sadarbojoties ar citiem partneriem, lai attīstītu Nodibinājumu un sasniegtu Nodibinājuma mērķus.