× SĀKUMS MĒRĶI DARBĪBA KO MĒS DARĀM KONTAKTI English


MĒRĶI

NODIBINĀJUMA MĒŖĶI IR - VEICINĀT IZGLĪTĪBAS UN INNOVĀCIJAS ATTĪSTĪBU, ATBALSTOT DEMOKRĀTIJU, TIESISKUMU UN VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS VISAI SABIEDRĪBAI CAUR AKTIVITĀTĒM, KAS:
  1. Atbalsta iniciatīvu attīstību, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un kustību, atbalstot vērtības un standartus veiksmīgai sabiedrības funkcionēšanai Latvijā un Eiropas savienības valstīs.
  2. Veido partnerību starp Latviju un citām valstīm, īpaši punktā 1. minētajām valstīm un šo valstu pilsoņiem.
  3. Veicina sadarbību un integrāciju nacionālā un starptautiskā līmenī, iesaistot aktivitātēs pilsoņus, valstis, pašvaldības, sabiedrību un dažādas iestādes, kas vēlas sadarboties.
  4. Veicina izmaiņas, kas paredzētas, īpaši 1. punktā minēto valstu pilsoņiem, nodrošinot vienādas intelektuālās, izglītības, profesionālās, sociālās un kultūras attīstības iespējas, lai ikviens varētu pilnībā izmantot savas pilsoniskās tiesības.
  5. Atbalsta drošību, sabiedrisko kārtību, pašorganizēšanās procesus, izglītību, kultūru, sportu, kultūras mantojumu, vidi, veselības uzlabošanu, kā arī citu publisko un sociālo pakalpojumu standartu un pieejamības uzlabošanu.